Školenia zamestancov v Trnave

 
 

Školenia

 
Rasken Consulting s.r.o. je spoločnosť vychádzajúca z viac ako 15 ročných skúseností jej trénerov v poskytovaní vzdelávacích, tréningových, facilitačných, koučingových a konzultačných služieb pre firmy aj nefiremných klientov. Naši tréneri nevychádzajú len z teoretických znalostí, ale predovšetkým zo svojej manažérskej praxe. Portfólio služieb našej spoločnosti zahŕňa aj služby zamerané na rozvoj komunikačných, manažérskych a obchodníckych zručností pre manažérov, obchodníkov a ďalších pracovníkov firiem.

Prostredníctvom našich služieb podporujeme rozvoj vašich pracovníkov k lepším výkonom, k lepšej atmosfére na pracovisku, zvyšujeme ich spokojnosť s prácou a ich úspešnosť v rámci firmy a tým úspešnosť firmy na trhu.
 
 
 
 
 

Sociálne a komunikačné kompetencie

 
 
 • Chcete, aby vaši pracovníci vedeli efektívnejšie prezentovať svoje myšlienky a nápady?
 • Potrebujete, aby vedeli efektívnejšie dávať kritiku aj oceňovať pracovníkov?
 • Potrebujete, aby vedeli efektívne viesť motivačno-hodnotiace rozhovory?
 • Chcete, aby vaši manažéri vedeli odstraňovať komunikačné bariéry a efektívnejšie komunikovali so svojimi podriadenými?
 • Potrebujete manažérov, ktorí si vedia vypočuť názory a nápady svojich podriadených a tak využiť ich potenciál v prospech firmy?
 
 
 
 
 
 

Manažérske kompetencie

 
 
 • Chcete aby vaši manažéri robili cielené a systémové kroky?
 • Potrebujete, aby vaši manažéri sa nerozhodovali intuitívne?
 • Aby plnili zadané ciele a ich tímy podávali lepšie výkony?
 
 
 • Riadia vaši manažéri svoj tím, oddelenie, skupinu ľudí?
 • Majú v tíme rôznorodých ľudí a je potrebné k nim pristupovať rôzne?
 • Preferujú vaši manažéri iba jeden riadiaci štýl a potrebovali by väčšiu flexibilitu?
 • Mohli by zmenou prístupu v riadení zväčšiť výkon svojich podriadených?
 • Mohli by vaši manažéri svojím prístupom zväčšiť samostatnosť a profesionalitu svojich podradených?
 • Mohli by zmenou štýlu vedenia viac motivovať svojich ľudí?
 • Chcete, aby jedným zo silných motivačných a rozvojových nástrojov vašich pracovníkov bol flexibilných štýl vedenia ľudí?
 
 
 
 
 
 
 

Obchodnícke kompetencie

 
 
 • Vyjednávajú vaši manažéri a/alebo obchodníci?
 • Potrebujete, aby mali viac zručností pri vyjedávaní s druhými osobami, firmami?
 • Vyjednávajú vaši ľudia s internými zákazníkmi, oddeleniami?
 • Chcete, aby vedeli lepšie odolávať vyjednávačom, obchodníkom z iných firiem?
 • Chcete, aby vedeli vyjednať lepšie podmienky ako doteraz?
 • Chcete, aby si vedeli dlhodobejšie udržať dobré obchodné vzťahy so svojimi partnermi?
 • Chcete, aby vaši manažéri, obchodníci poznali a vedeli použiť rôzne vyjednávacie stratégie a taktiky?
 • Chcete, aby vaši pracovníci lepšie kontrolovali svoje správanie pri vyjednávaní?
 • Chcete, aby vaši vyjednávači vedeli lepšie ovplyvňovať druhú stranu jej správanie a jej vyjednávanie?
 
 
 • Chcete, aby vaši obchodníci vedeli efektívnejšie prezentovať svoje myšlienky a nápady?
 • Potrebujete, aby vedeli efektívnejšie dávať ponuku zákazníkom?
 • Potrebujete, aby vedeli efektívne využívať potreby zákazníka?
 • Chcete, aby vaši obchodníci vedeli odstraňovať komunikačné bariéry a efektívnejšie komunikovali so svojimi zákazníkmi?
 
 
 
 
 
 
 

Tréningy na špecifické kompetencie

 
 
 • Máte svojich interných lektorov, školiteľov, trénerov?
 • Máte personalistov, ktorí školia vašich zamestnancov?
 • Chcete, aby si vedeli vytvoriť tréningový program presne podľa vašej objednávky a potrieb firmy?
 • Potrebujete, aby vedeli efektívne naučiť vašich zamestnancov vaše produkty a zručnosti?
 • Chcete, aby vaši tréneri naučili vašich zamestnancov adekvátne riešiť problémové situácie, do ktorých sa v práci dostávajú?
 • Chcete, aby vaši tréneri používali moderné metódy vzdelávania a efektívne metódy rozvoja zručností?
 • Chcete, aby školenia vašich trénerov boli vašimi pracovníkmi pozitívne hodnotené?
 
 
 
 

Koučing

 
 • Riadia vaši manažéri skúsených a vzdelaných ľudí?
 • Potrebujú podriadení s vašim manažérom konzultovať svoje úlohy, problémy, projekty?
 • Chcete, aby každou ich konzultáciou s vaším manažérom-koučom rástli ich zručnosti, samostatnosť a výkon?
 • Potrebujete, aby sa vaši manažéri venovali svojim ľuďom tak, aby sa zväčšovala ich motivácia a profesionalita?