Teambuildingy, personálny audit v Trnave

 
 

Teambuilding - outdoor

 
Zᾞitkový modul pre vznikajúce tímy alebo tímy s novými členmi, ktorých cieľom je rýchlejššie sa stmeliť, spoznať a objaviť svoje silné a slabé stránky.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teamrefreshment

 
Zើitkový modul pre dlhššie fungujúce tímy, ktoré majú potrebu rozmraziť vzťahy, ožživiť spoluprácu, zlepšiť vzájomné vzťahy.
 
 
 
 
 

Teamreward

 
Zᾞitkový modul pre tímy, ktoré potrebujú oddych spojič s neformálnym učením. Vhodné pre tímy, ktoré spolu pracujú na oddelení, na projektoch a potrebujú sa spoločne ohliadnuť za svojou prácou a namotivovať pre ďalšiu prácu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testovanie

 
Testy manažžérskych a obchodných zručností, testy manuálnych zručností, testy jazykových znalostí a osobnostné profily.
 
 
 
 
 

Personálny audit

 
Zistenie a identifikácia potrieb Vaššich zamestnancov a vyhodnotenie s návrhom ďalšieho smerovania.